EMG_Logo_OK_construction.jpg
Batum/Gürcistan oil terminal yakıt tankları
İşveren: Batumi Oil State Co. LLC.
Ana yüklenici: BAUER Spezialtiefbau GmbH
Proje türü: Alt yapı, Endüstriyel yapı
Sözleşme türü: Alt yüklenici
Sözleşme tarihi: Haziran 2012 
Proje süresi: 2,5 ay
Sözleşme Kapsamı: 20.000 m3 hacminde 2 adet yakıt tankına ait tüm betonarme imalatlar, tüm harfiyat işleri, mobilizasyon ve demobilizasyon hizmetleri