EMG_Logo_OK_construction.jpg
İşveren: Azerbaijan Methanol Co. LLC.
Ana yüklenici: HICC LLC. Company
Proje türü: Alt yapı, Endüstriyel yapı
Sözleşme türü: Alt yüklenici
Sözleşme tarihi: Haziran 2012 
Proje süresi: 4 ay
Sözleşme Kapsamı: 20.000 m3 ve 10.000 m3 hacminde 2 adet methanol tankına ait toplam
16.000 m3 betonarme imalat, tüm harfiyat işleri, mobilizasyon ve demobilizasyon hizmetleri