EMG_Logo_OK_construction.jpg
Batum/Gürcistan pis su arıtma tesisi inşaatı
İşveren: Batum belediyesi & EBRD
Ana yüklenici: Strabag SE & Çeltikçioğlu Co.
Proje türü: Endüstriyel yapı,su yapıları
Sözleşme türü: Alt yüklenici
Sözleşme tarihi: Ocak 2011 
Proje süresi: 15 ay
Sözleşme Kapsamı:Tüm betonarme yapılar(tanklar,binalar vs),muhtelif harfiyat işleri